Sofa Dave premium 852 – Calia Italia

Sofa Mademoiselle premium 878 – Calia Italia

Sofa Artu premium 935 – Calia Italia

Sofa Sir. William – Calia Italia

Sofa Rebecca premim 873 – Calia Italia

Sofa Scott premium 863 – Calia Italia

Sofa Camelot Cal. 879 – Calia Italia

Sofa Number one Cal. 876 – Calia Italia

Sofa Romeo Cal. 808 – Calia Italia

Sofa Soho premium 759 – Calia Italia